Adaptacija -Oblaganje plafona, stubova, greda- Adaptacije Adaptacija -Oblaganje plafona, stubova, greda- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Oblaganje plafona, stubova, greda

Oblaganje plafona gipsanim plo?ama u kombinaciji sa zvu?nom i toplotnom izolacijom je brz i efikasan na?in zavrne obrade grubog plafona koja obezba?uje visoku udobnost stanovanja.

Oblaganje plafona se izvodi metalnom podkonstrukcijom u jednoj ravni. Na betonsku tavanicu postavljaju se distanceri na koje se rafi podkonstrukcija. uplji prostor slui za provo?enje instalacija i postavljanje izolacije.Podkonstrukcija se oblae gips-karton plo?ama debljine 12.5 mm . Minimalno sputanje visine plafona je 35 mm , a maksimalno 140 mm.
Ovaj sistem oblaganja ima efikasnu primenu kod oblaganja greda i stubova radi njihovog skrivanja i dobijanja lepih estetskih formi, kao i kod oklapanja instalacionih vodova.

Preduze?e GLET izvodi sve vrste oblaganja sistemom suve gradnje u objektima svih namena po standardima koje propisuju proizvo?a?i materijala Knauf i Rigips.

CENA materijala za oblaganje plafona ovim sistemom kre?e se orjentacijono 6 / m2. sa PDV.

CENA naeg izvo?anja oblaganja plafona gips-karton plo?ama na metalnoj podkonstrukciji kre?e se od 4 / m2.

Natrag na prethodnu stranu.