Adaptacija -Gipsarski radovi- Adaptacije Adaptacija -Gipsarski radovi- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

GIPSARSKI RADOVI

Gipsarske radove izvodimo najsavremenijim alatima knaufovim i rigipsovim sistemom suve gradnje potuju?i sve standarde koje ovi proizvo?a?i propisuju.

Ure?enje enterijera gipsom...detaljnije

SPUTENI MONOLITNI PLAFONI GIPS-KARTON PLO?AMA detaljnije

PREGRADNI ZIDOVI GIPS-KARTON PLO?AMA detaljnije

OBLAGANJE POTKROVLJA detaljnije

OBLAGANJE ZIDOVA detaljnije

OBLAGANJE PLAFONA,GREDA,STUBOVA detaljnije

IZRADA DEKORATIVNIH ELEMENATA OD GIPS-KARTONA, KASKADE, SKRIVA?I SVETLA... detaljnije

SPUTENI KASETNI PLAFONI, ARMSTRONG, AMF

Investirate u adaptaciju postoje?eg prostora, gradite novi enterijer ili vrite inenjering i nadzor na ure?enju i gradnji. Preduze?e GLET je izvo?a? gipsarskih radova sistemom suve gradnje prema projektima i vaim idejama. Sve radove izvodimo organizovano savremenim alatima potuju?i unapred dogovoreni dimami?ki plan radova uz strogo potovanje standarda pri gradnji. Velikim iskustvom u gipsarskim radovima savetova?emo vas radi postizanja optimalnih rezultata u pogledu funkcijonalnosti, estetike i cene. Kao posebnu pogodnost nudimo povezivanje srodnih radova i formiranje jedinstvene ponude.

Praksa je pokazala veoma funkcijonalnim spajanje gipsarskih radova sa molersko-farbarskim u pogledu kona?nog kvaliteta i dinamika rada. Poto raspolaemo savremenim alatima i sopstvenim vozilima za prevoz materijala i mogu?no?u objedinjavanja ireg spektra poslova, pove?ava nam produktivnost i daje mogu?nost dobre cenovne ponude. Nakon dogovora oko cene i dinamike rada tehni?ka pitanja realizacije posla potpuno prepustite nama.

Gipsarski radovi prilikom renoviranja stana,ku?e... detaljnije