Adaptacija -Pregradni zidovi- Adaptacije Adaptacija -Pregradni zidovi- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Pregradni zidovi

Gipsani pregradni zidovi omogu?avaju brzu gradnju bez zidanja , malterisanja i kopanja za instalacije . Mala masa ,odli?na zvu?na , toplotna i protivpoarna svojstva omogu?avaju gips-karton pregradama najiru primenu u objektima svih vrsta. uplji prostor izma?u tabli efikasno se koristi za provo?enje instalacija.


Pregradni zid se izra?uje od metalne podkonstrukcije 50 mm 100 mm i obostrane obloge od gips-karton plo?e debljine 12.5 mm . Horizontalni UW profili oblau se zvu?noizolacionom trakom i pri?vr?uju se za pod i plafon. Vertikalni CW profili ume?u se izme?u UW profila. Podkonstrukcija se obostrano oblae sa jednom ili dve gipsane table debljine 12.5 mm . Prazan prostor izme?u tabli slui za popunjavanje termo i zvu?nom izolacijom i provo?enje instalacija.

Ovaj sistem pregradnih zidova odlikuje velika brzina i ?isto?a pri radu. Debljine pregradnih zidova se kre?u od 75 mm 150 mm.


Preduze?e GLET izvodi pregradne gipsane zidove u objektima svih namena po standardima koje propisuju proizvo?a?i materijala Knauf i Rigips.


CENA materijala za pregradni zid debljine 75 mm se kre?e orjentaciono oko 9 / m2.


CENA naeg izvo?enja pregradnih gipsanih zidova je od 4 / m2.

Natrag na prethodnu stranu.