Adaptacija -Spusteni plafon- Adaptacije Adaptacija -Spusteni plafon- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Spusteni plafon

Naj?e?a primena sputenog plafona je smanjenje visine prostorije i provla?enje instalacija kroz upljinu iznad plafona. Upotrebljava se kada je povrina postoje?eg plafona ote?ena ili neravna kao i zbog estetskih razloga i ugradnje rasvete, razli?itih vizuelnih efekata, besprekorno ravnog plafona...

Sputeni gipsani plafon izvodi se metalnom CD/UD podkonstrukcijom i Knauf ili Rigips gips-karton plo?ama debljine12.5 mm koje se pri?vr?uju mainskim rafovima. Podkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm koji se postavljaju u dva pravca ( rotilj konstrukcija ) i UD profila 27/28/27 mm. Ka?enje profila na plafon se izvodi pomo?u vealjki sa federom i metalnim tiplovima. Sputeni monolitni plafoni sa ukrtenom podkonstrukcijom se koriste kod sputanja ve?ih od 12 cm u odnosu na postoje?i plafon.

Preduze?e GLET izvodi gipsane sputene plafone u objektima svih namena po standardima koje propisuju proizvo?a?i materijala Knauf I Rigips .

CENA materijala za plafon ovog tipa se kre?e orjentaciono oko 7 / m2 sa PDV

CENA naeg izvo?enja sputenog monolitnog plafona je od 5 / m2.

Natrag na prethodnu stranu.