Adaptacija -Oblaganje zidova- Adaptacije Adaptacija -Oblaganje zidova- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Oblaganje zidova

Oblaganje postoje?ih zidova gips-karton plo?ama je idealno za pokrivanje neravnina zida, pukotina, ispucalog maltera... Veoma je prakti?no kod poboljanja zvu?ne i termo izolacije fasadnih zidova sa unutranje strane.


Podkonstrukcija se izvodi od metalnih UD profila 20/20/30 mm koji se montiraju na pod i plafon i CD profila 18/45/18 mm koji se distancerima pri?vr?uju na zid. Prostor izme?u profila se popunjava termo-zvu?nom izolacijom, zatim se podkonstrukcija oblae gips-karton plo?ama debljine 12.5 mm . Iza gipsanih plo?a se moe postaviti parna brana i tako spre?iti prodor vlage.


Preduze?e GLET izvodi gipsarske radove oblaganja zidova u objektima svih namena po standardima koje propisuju proizvo?a?i materijala Knauf i Rigips.


CENA materijala za oblaganje zida po ovom sistemu sa ispunom od staklene vune i parnom branom kre?e se orjentacijono oko 7 / m2 sa PDV .


CENA naeg izvo?enja oblaganja zida gipsom je 4 / m2 .

Natrag na prethodnu stranu.