Adaptacija -Adaptacija glet doo- Adaptacije Adaptacija -Adaptacija glet doo- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Adaptacija glet doo

O NAMA

Preduze?e Glet d.o.o. je osnovano sa ciljem izvo?enja zavrnih radova u gra?evinarstvu za uu grupu gra?evinskih i trgova?kih preduze?a radi sigurnog i pouzdanog kona?nog zavretka enterijera u objektima koje grade. Veoma brzo je dolo do irenja mree naih klijenata tako da danas manji poslovi sa fizi?kim licima ?ine veliki deo nae delatnosti i na osnovni cilj je brza i kvalitetna usluga.

Raspolaemo kvalitetnim stru?nim kadrom, inenjerima , arhitektama enterijeristima i majstorima izvo?a?ima. Posedujemo najsavramenije maine i alate za brzo i kvalitetno obavljanje posla.