Adaptacija -Oblaganje potkrovlja- Adaptacije Adaptacija -Oblaganje potkrovlja- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

Oblaganje potkrovlja

Stanovi u potkrovlju imaju poseban ugo?aj. Dananji trendovi u gradnji pokazuju maksimalno iskoritenje prostora unutar zgrade, tako da se potkrovlja koriste kao stambeni i poslovni prostori. Sistem suve gradnje je idealan za tu namenu . Prilikom ure?enja potkrovlja potrebno je posebno obratiti panju na striktno potovanje tehnologije gradnje i preporuke proizvo?a?a.


Propisno postavljanje izolacionog materijala ima presudnu ulogu za budu?u udobnost i kvalitet dobijenog prostora. Postavljanje izolacionog sloja odgovaraju?e debljine na na?in da se obezbedi dobro ventilisanje krova i folija za regulaciju protoka pare po preporuci proizvo?a?a materijala je potrebno strogo potovati.


Preduze?e GLET izvodi gipsarske radove oblaganja potkrovlja prema preporukama proizvo?a?a materijala Knauf i Rigips kao i postavljanje zvu?no-toplotne izolacije prema preporukama proizvo?a?a Ursa i Isover.

Natrag na prethodnu stranu.