Adaptacija -Ruenje i odvoz uta- Adaptacije Adaptacija -Ruenje i odvoz uta- Adaptacije Design by PaDesign
 
 

RUENJE I ODVOZ UTA

Uklanjanje, razbijanje starih kerami?kih plo?ica, dotrajalog maltera, vodovodnih cevi i demontaa postoje?e sanitarije u kupatilima radi postizanja uslova za ugradnju novih materijala.

Ruenje nepotrebnih zidova i sve potrebne pripremne radnje radi po?etka ure?enja novog enterijera

Radovi se izvode savremenim mainama radi maksimalnog pove?anja brzine radova i minimalne smetnje susednim stanarima.

Sav ut, otpad dobijen ruenjem pakujemo i odvozimo naim vozilima na deponiju.